Utlysning av kommunalt og regionalt næringsfond mai 2012

Kristiansund kommune har gjennom tildeling av midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune, muligheter for å styrke arbeidet innen nyskaping, innovasjon og næringsutvikling.

Tildeling av midler for 2012 var klar 26.april. Midlene fordeles som støtte over to ulike fond: ett kommunalt og ett regionalt i samarbeid med Averøy kommune.

Møre og Romsdals Handlingsprogram Verdiskapning 2012 (PDF, 7 MB) gir søker fyldig informasjon om hva som er tenkt som rammer for bruken av økonomiske virkemidler i fylket. Denne planen er styrende for bruk av økonomiske virkemidler i fylket. Dette gjelder også de kommunale og regionale næringsfondene. Ungdom og kvinner skal bli prioritert i ved tildeling av kommunale fond, særlig i saker som gjelder entreprenørskap. Også ulike innvandrergrupper utgjør en ressurs og skal prioriteres.

Felles retningslinjer for bruk av næringsfondTiltakstyper

 • Næringsfondet (kommunalt /regionalt) kan benyttes både til bedriftsrettede tiltak og til generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner.
 • Det kan ikke gis støtte til ordinær drift.
 • Bedriftsrettet støtte skal ikke være av et slikt omfang at det kan oppfattes som urettmessig konkurransevridende.
 • Prosjekter med totalbudsjett over kr 300 000,- faller utenfor søknadsreglementet.
 • Støtte fra næringsfond pluss evt annen offentlig støtte, skal ikke utgjøre mer enn halvparten av kostnadene (50 % regelen).


Støtteformer

 • Støtte skal fortrinnsvis gis som tilskudd.
 • Næringsfondet kan ikke settes som garantist for lån til næringsvirksomhet (jf. kommuneloven §51).
 • Næringsfondet bør ikke brukes til aksjetegning.

Kommunalt næringsfond Kristiansund

Kristiansund kommunale næringsfond prioriterer søknader med prosjekt innenfor kommunens satsningsområder, definert i Kommuneplanens samfunnsdel.
Styrke de sentrale næringsklyngene:
 • Petroleum og energi
 • Marin og maritim sektor
 • Kultur og reiseliv
 • Handel og service


Retningslinjer:

 • Vedtatte kommunale strategier skal ligge til grunn for bruken av midlene.
 • Næringsfondet skal ha en utløsende effekt på tiltakene som får støtte.
 • Nye søkere vil bli prioritert og søkernes kompetanse vil bli vektlagt. (Last opp forretningsplan som vedlegg til søknaden)


Praktisk informasjon

Søknaden vil bli behandlet i kommunens Næringsutvalg. (Saken blir offentliggjort)
Søknadsfrist 04. juni 2012.

Regionalt næringsfond Kristiansund og Averøy

Her prioriteres enkeltpersoner og bedrifter i Averøy og Kristiansund med prosjekter som kommer inn under satsningsområdene i felles strategisk næringsplan, (Linkes)samt samarbeidsprosjektet på tvers av kommunegrensene.


Praktisk informasjon

Søknaden vil bli behandlet i det interkommunale Næringspolisk Råd. (Saken blir offentliggjort)

Søknadsfrist 04. juni 2012.


Søknadsskjema

Før en kan fylle ut skjema, må det først opprettes en bruker og så velge Søtteordning i venstremenyen.


Fant du det du lette etter?
 • Ja
 • Nei