Natur og turområder i Kristiansund

Kristiansund kommune har store naturverdier fra hav til fjell, som vi har et stort ansvar å ta vare på. For å kunne legge til rette for naturopplevelser og friluftsliv må vi ha både kjennskap og kunnskap om vår natur.

Greplyng
Greplyng

På begynnelsen av 2000-tallet ble det foretatt en kartlegging av kommunens biologiske mangfold.

Her kom det fram at den naturen som særpreger kommunen er små men intakte lavlandsvassdrag med oreskog, rike hasselkratt og gjengroende kystlynghei.

Tips! Se tilbud om Turkassetrim - Stikk ut!

 
Fant du det du lette etter?