Kommunale gebyr

Bankgiro

Omfatter vann, avløp, renovasjon og feieavgift.

Forfall er lovbestemt. Er tidsfristen en lørdag, søndag eller offentlig høytidsdag, utsettes den til påfølgende hverdag. Hvis det ikke betales ved forfall og det sendes purring, påløper et purregebyr. I tillegg beregnes forsinkelsesrente.
Krav på kommunale gebyr er sikret ved lovbestemt pant (legalpant) i eiendommen. Det betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysning og går foran alle andre heftelser i eiendommen. Panteretten kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.

Økonomi - forfall kommunale gebyr
Økonomi - forfall kommunale gebyr
1. termin20. mars
2. termin20. juni
3. termin20. september
4. termin20. desember
Økonomi - kontaktpersoner kommunale gebyr
Spørsmål angående fakturagrunnlag, purringer og innfordring for Kristiansund rettes til
Fakturagrunnlag vann og avløp - Byingeniøren, Arnstein Nordahl
Purringer/Innfordring - Økonomiseksjonen, Hilde N. Neergaard

Sist endret 10.12.2013
padlock