Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen er en del av kommunens sentraladministrasjon. Seksjonen har 14,5 faste årsverk, hvorav 1 årsverk er knyttet til interkommunalt samarbeid om innkjøp. Videre har seksjonen en prosjektstilling knyttet til eHandel som arbeider for alle deltakerkommunene i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII). Økonomiseksjonen yter tjenester til den kommunale tjenesteproduksjonen innenfor regnskaps-, innkjøps- og økonomiområdet. I tillegg ytes tjenster til innbyggere, folkevalgte, næringsliv og sentrale myndigheter.

Rådhuset Hovedinngang

Besøksadresse
Rådhuset, 1. etg.
Kaibakken 2
6509 Kristiansund

E-post: postmottak@kristiansund.kommune.no

Økonomiseksjonen omfatter arbeidsområdene innkjøp, budsjett og rapportering, regnskap og finans samt innfordring kommunale krav, gebyr og eiendomsskatt. I tillegg ivaretar seksjonen kommunale eierinteresser. Seksjonen skal bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen og gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag i økonomisaker.

I tillegg til lover, forskrifter med videre fra sentrale myndigheter avklarer kommunens delegasjonsreglement samt økonomi- og finansreglement for Kristiansund kommune, ansvarsforholdet mellom politisk og administrativ ledelse.

 

Ansatte Økonomiseksjonen
Ansatte Økonomiseksjonen
Navn (e-post)StillingTelefonBilde
Ersvik Per SverreØkonomisjef71574028/41512310Bilde
Grønvik VibekeSpesialrådgiver71574019/95229538Bilde
Sevaldsen JanFagkoordinator budsjett71574020Bilde
Dyrnes Rolf OlavØkonomirådgiver71574021Bilde
Gustad TorilØkonomirådgiver71574036
Morch Claus F.Fagkoordinator regnskap/Spesialrådgiver71574023/90042353Bilde
Kvisvik WencheØkonomimedarbeider71574392Bilde
Bøe Eva StolsmoØkonomikonsulent71574026Bilde
Neergaard Hilde N.Innfordringskonsulent71574018
Nilssen Siri RypdalØkonomirådgiver71574027Bilde
Moen ArveØkonomikonsulent71574015Bilde
Orholm Else KarinØkonomikonsulent71574014Bilde
Sæther Alf BernerØkonomimedarbeider71574037Bilde
Eriksen Kristin MekvikInnkjøpsleder71574025/98466982Bilde
Sæther Wenche L.Prosjektleder eHandel71574189/99489600Bilde
Torvik AudunInnkjøpsrådgiver71574024

padlock