Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen er en del av kommunens sentraladministrasjon. Seksjonen har 16,5 faste årsverk, hvorav 2 årsverk er knyttet til interkommunalt samarbeid om innkjøp og drift av felles ehandelsløsninger på vegne av Kristiansund kommune og Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII).  Økonomiseksjonen yter tjenester til den kommunale tjenesteproduksjonen innenfor regnskaps-, innkjøps- og økonomiområdet. I tillegg ytes tjenester til innbyggere, folkevalgte, næringsliv og sentrale myndigheter.

Rådhuset Hovedinngang - Klikk for stort bilde

Besøksadresse
Rådhuset, 1. etg.
Kaibakken 2
6509 Kristiansund

E-post: postmottak@kristiansund.kommune.no

Økonomiseksjonen omfatter arbeidsområdene innkjøp, budsjett og rapportering, regnskap og finans samt innfordring kommunale krav, gebyr og eiendomsskatt. I tillegg ivaretar seksjonen kommunale eierinteresser. Seksjonen skal bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen og gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag i økonomisaker.

I tillegg til lover, forskrifter med videre fra sentrale myndigheter avklarer kommunens delegasjonsreglement samt økonomi- og finansreglement for Kristiansund kommune, ansvarsforholdet mellom politisk og administrativ ledelse.

Ansatte Økonomiseksjonen
Ansatte Økonomiseksjonen
Ersvik Per SverreØkonomisjef/ass.Rådmann71574028/41512310Bilde
Grønvik VibekeSpesialrådgiver virksomhetsstyring Systemansvarlig kvalitetssystem71574019/95229538Bilde
Sevaldsen JanFagkoordinator budsjett71574020Bilde
Dyrnes Rolf OlavController71574021Bilde
Gustad TorilØkonomirådgiver71574036Bilde
Morch Claus F.Fagkoordinator regnskap/Spesialrådgiver71574023/90042353Bilde
Kvisvik WencheØkonomimedarbeider71574392Bilde
Bøe Eva StolsmoØkonomikonsulent71574026Bilde
Neergaard Hilde N.Innfordringskonsulent71574018
Nilssen Siri RypdalØkonomirådgiver71574027Bilde
Moen ArveØkonomikonsulent71574015Bilde
Orholm Else KarinØkonomikonsulent71574014Bilde
Sæther Alf BernerØkonomimedarbeider71574037Bilde
Orseth Asle AndreInnkjøpsleder71574025Bilde
Sæther Wenche L.Rådgiver ehandel og innkjøp71574189Bilde
Hjertvik Anna EliseInnkjøpsrådgiver71574033Bilde
Torvik AudunInnkjøpsrådgiver71574024Bilde
Publisert av Vibeke Grønvik. Ansvarlig Toril Gustad. Sist endret 08.02.2017 15:12
Fant du det du lette etter?