Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen er en del av kommunens sentraladministrasjon. Seksjonen har 14,5 faste årsverk, hvorav 1 årsverk er knyttet til interkommunalt samarbeid om innkjøp. Videre har seksjonen en prosjektstilling knyttet til eHandel som arbeider for alle deltakerkommunene i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII). Økonomiseksjonen yter tjenester til den kommunale tjenesteproduksjonen innenfor regnskaps-, innkjøps- og økonomiområdet. I tillegg ytes tjenster til innbyggere, folkevalgte, næringsliv og sentrale myndigheter.

Rådhuset HovedinngangRådhuset Hovedinngang Redaksjonen

Besøksadresse
Rådhuset, 1. etg.
Kaibakken 2
6509 Kristiansund

E-post: postmottak@kristiansund.kommune.no

Økonomiseksjonen omfatter arbeidsområdene innkjøp, budsjett og rapportering, regnskap og finans samt innfordring kommunale krav, gebyr og eiendomsskatt. I tillegg ivaretar seksjonen kommunale eierinteresser. Seksjonen skal bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen og gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag i økonomisaker.

I tillegg til lover, forskrifter med videre fra sentrale myndigheter avklarer kommunens delegasjonsreglement samt økonomi- og finansreglement for Kristiansund kommune, ansvarsforholdet mellom politisk og administrativ ledelse.

 

Ansatte Økonomiseksjonen
Ansatte Økonomiseksjonen
Navn (e-post)StillingTelefonBilde
Ersvik Per SverreØkonomisjef71574028/41512310 Bilde
Grønvik VibekeController71574019/95229538 Bilde
Sevaldsen JanFagkoordinator budsjett71574020 Bilde
Dyrnes Rolf OlavØkonomirådgiver71574021 Bilde
Gustad TorilØkonomirådgiver71574036 Bilde
Nilssen Siri RypdalFagkoordinator regnskap71574027 Bilde
Morch Claus F.Spesialrådgiver71574023 Bilde
Neergaard Hilde N.Innfordringskonsulent71574018
Bøe Eva StolsmoØkonomikonsulent71574026 Bilde
Moen ArveØkonomikonsulent71574015 Bilde
Orholm Else KarinØkonomikonsulent71574014 Bilde
Kvisvik WencheØkonomimedarbeider71574392 Bilde
Sæther Alf BernerØkonomimedarbeider71574037 Bilde
Dyrseth Svein ErikInnkjøpsleder71574024 Bilde
Eriksen Kristin MekvikInnkjøpskonsulent71574025 Bilde
Sæther Wenche L.Prosjektleder eHandel71574189/99489600 Bilde

Publisert av Vibeke Grønvik. Ansvarlig Toril Gustad. Sist endret 26.08.2013