Brann og redning

Brann og redning - Klikk for stort bilde

Vi skal ivareta de gjøremål kommunen er pålagt i henhold til lov om brannvern m.v.

Loven har til formål å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann, og å begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre ulykkessituasjoner.

Ved brann og ulykker ring tlf. 110

Ansatte Brann og redning
Ansatte Brann og redning

Generelt

   
AlarmsentralenTelefaks: 7157425271574250
Brannkonstabler71574261
Brannkorpsforening71574268
Brannmuseum71574268
Brannvakta71574250
Røykdykkerom71574259

Administrasjon

Mathisen Kjell IngeBrannsjef71574264 / 41666150Bilde
Aspen Jarl ArneVarabrannsjef/leder beredskap71574265 / 92638205
Jensen Gunnar GrimsmoAvdelingsleder - Forebyggende71574266 / 412 30 621Bilde

Utrykningsstyrke

Blakstad Jens IngeBrannmester71574258
Jensen JørnBrannmester71574258
Schølseth KnutUnderbrannmester71574258
Sæther TrondUnderbrannmester71574258
Bredesen SigbjørnUnderbrannmester71574258
Hagfors TerjeBrannkonstabel71574258
Weiseth Sigbjørn Brannkonstabel71574258
Larsen Svein EdvinBrannkonstabel71574258
Berge HaraldBrannkonstabel71574258
Sundli Jørn OveBrannkonstabel71574258
Haltbakk JørundBrannkonstabel71574258
Løseth SverreBrannkonstabel71574258
Solli-Sæther Kim RogerBrannkonstabel71574258
Rød Tor OveBrannkonstabel71574258
Garberg FrodeBrannkonstabel71574258
Larsen EspenBrannkonstabel71574258
Thingvold Per OlaBrannkonstabel71574258
Svanemsli RogerBrannkonstabel71574258
Andersen KåreBrannkonstabel71574258
Dønheim OddbjørnBrannkonstabel71574258

Feieravdeling

Munck KarinAvdelingsleder - Feiere71574272 / 95231019
Elgsaas HaraldFeier71574273 / 97126011
Vikhals AndersFeier71574262 / 90278621
Kvisvik RolfFeier71574274 / 41474162
Ali Rahim BayarFeier71574273 / 91330997

Tilsynsavdeling

Kvernes Jan OveTilsynspersonell71574270 / 90567913
Ugelstad Robert Tilsynspersonell93619024
Karlsen SveinTilsynspersonell90718323

Alarmsentral

71574250Telefaks: 71574252
Kanestrøm OleAlarmoperatør71574250
Aunvik Åshild EngamoAlarmoperatør71574250
Pedersen CecilieAlarmoperatør71574250
Berg LiseAlarmoperatør71574250
Glomstad SandraAlarmoperatør71574250
Lervåg LisbethAlarmoperatør71574250

Publisert av Knut Larsen. Ansvarlig Knut Larsen. Sist endret 26.02.2014 13:13
Alarmsentralen
Publisert 11.01.2007
av Svein Taknæs
Alarmsentralen

Telefon: 71 57 42 50
Telefaks: 71 57 42 52
E-post: brannvakt@kristiansund.kommune.no

Feiing
Publisert 24.02.2009
av Knut Larsen
Feiere

Før vårt besøk
- Underrett alle beboere om at vi kommer.
- Forsikre deg om at ildstedene er avslått.
- Steng alle ovnsdører, luker og spjeld ved ildstedene slik at utstøving unngås.
Telefon: 71 57 42 67

Forebyggende brannvern
Publisert 11.01.2007
av Svein Taknæs
Brann

Forebyggende avdeling har som hovedoppgaver å:
-føre tilsyn med ca. 200 risikobygg i Kristiansund.
-brannteknisk tilsyn og kontroll med tekniske og organisatoriske brannverntiltak.
-reduksjon av brannskadene
brannøvelser

NIUA
Publisert 24.11.2015
av Knut Larsen
Olje

NORDMØRE INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING (NIUA).
Interkommunal sammenslutning med 11 deltakerkommuner der Kristiansund er vertskommune.

Utrykning
Publisert 11.01.2007
av Svein Taknæs
Brannbil Løyland

Det er til enhver tid 5 mann på vakt i tillegg til et overbefal på hjemmevaktordning.

Fant du det du lette etter?