Bolgvatnet

Bolgvatnet er den største innsjøen i kommunen og ligger idyllisk til midt på Freiøya. Vatnet er krisevannskilde, men er åpnet for begrenset bruk for allmennheten.

Langs vatnets nordvestre side gikk den gamle postveien fra Frei. På samme side ved utløpet av Seterbekken kan en ennå se rester etter Bolgsetra. På sørøstre side, ca. 2 km langs vatnet lå restene etter den gamle riksveien.

Kattugle | Fotograf: NOF
Kattugle fotograf NOF

I dag er det opparbeidet turveg der den gamle riksvegen lå fra det gamle Vadsteinsvikkrysset til damhuset i nordendedn av vatnet. Turvegen fortsetter videre fram til Storbakken boligfelt. Ved sørenden av vatnet ligger et naust, og fra turvegen går det i det nærliggende området to stier ned til strandkanten der det skal bygges to gapahuker. Området skal ha to toalett når tilretteleggingen er ferdigstilt. I sørenden av vatnet skal det tilrettelegges for utsetting av båt, særlig med tanke på funksjonshemmede.

I Bolgvatnet ligger den idylliske Rastholmen, og som navnet sier, her finner du fine rastemuligheter.

Bolgvatnet er et godt fiskevatn. Kristiansund og Nordmøre jeger- og fiskerforening har siden 1950 drevet utfisking i vatnet. I dag er det fritt fiske med stang, men ikke med garn eller oter. I alle vatn har barn rett til gratis fiske etter innlandsfisk med stang eller håndsnøre fra 1. januar til 20. august.

I Bolgvatnet trenger du ikke betale fiskeravgift!

I disse naturomgivelsene har også både dyr og fugler funnet seg til rette. Langs sørenden av vatnet kommer en sentral trekkvei for hjortevilt fra sørsida av Freikollen. Trekket går over veien ved nordenden av parkeringsplassen på Prestmyra. Kjører du bil, vær ekstra på vakt på strekningen der dyra trekker over veien her ved Bolgvatnet - Storbakken - Flatsetsundet. I omgivelsene ved Bolgvatnet har kattugla tilholdssted. Ved rennende vann, f eks ved elvestryk er vår nasjonalfugl fossekallen observert. Strandsnipa kommer i april - mai. Du kan se den holde til kloss ved åpent vann. Strandsnipa er i 2010 kommet med på Norsk rødliste over trua arter. Vi har derfor et spesielt ansvar for å verne om denne arten. På vatnet kan du også se bl a både siland og stokkand. Silanda med sitt rustrøde hode og med tydelig todelt nakketopp, er litt mindre enn stokkanda. Sørenden av vatnet er et viktig område for sangsvane i isfrie perioder.

Til slutt minner vi om å verne om naturen. Oppholder du deg ved vatnet eller går tur her, forlat området slik du selv ønsker å finne det. Ta med deg søppelet ditt hjem.

God tur til Bolgvatnet!

 
Fant du det du lette etter?