Feiing

Før vårt besøk
- Underrett alle beboere om at vi kommer.
- Forsikre deg om at ildstedene er avslått.
- Steng alle ovnsdører, luker og spjeld ved ildstedene slik at utstøving unngås.
Telefon: 71 57 42 67

Feiere
Feiere

Hvis det på feiedagen er så dårlig vær at feiing ikke kan gjennomføres, vil nytt varsel om feiing bli utlevert.
I henhold til Forskrifter om feiing og tilsyn med fyringsanlegg er det innført behovsprøvd feiing. Feiing og tilsyn skal utføres minst hver 4. år. Ved tilsyn blir det også kontrollert om det er tilstrekkelig slukkeutstyr og røykvarslere i bygningen.

Loft
Ved feiing fra loft skal det være uhindret adgang til alle feieluker. Alle dører til loft, kjeller og sjaktrom skal være opplåst. Rommene skal også være tilstrekkelig belyst.

Tak
Skal vi feie fra tak, må det være fastmontert takstige/ stigetrinn i takflaten som leder frem til pipa. Husstigen skal rage minst 1 m over takrenna, stigen skal være forsvarlig festet og sikret mot glidning.

Typegodkjent
Dersom vi må gå mellom flere piper på taket , må det monteres takbro eller takstige opp til hver pipe. Både husstige, takstige, trinn i takflaten og gangbro må være typegodkjent og montert etter monteringsanvisning.

 
Fant du det du lette etter?