Frei sjukeheim

Frei sykehjem hovedbygg
Frei sykehjem hovedbygg


Kleivabakken 9
6520 Frei
Sentralbord 71 57 57 00

Telefaks: 71 57 57 01

Mobilnr 99 22 88 27


Klikk her for åpne Informasjonsbrosjyre Frei sykehjem (PDF, 890 kB)

Sykehjemmet har legebesøk to ganger pr. uke, og ved akutt behov.

Bemanningen for øvrig består av sykepleiere og hjelpepleiere som ønsker å gi et godt tjenestetilbud til beboerne. Vi har tilbud om fysioterapi og litt ergoterapi. Vi har lange korridorer som er godt egnet til gåtrening. Det er aktivitør i avdelingen for aldersdemente. Det gis tilbud om frisering og fotpleie.


Oppholdstyper
Sykehjemmet har to oppholdstyper. Korttidsopphold og langtidsopphold. De aller fleste brukere kommer inn på korttidsopphold først. Dette for å bruke tid på vurdering av opptrenings-muligheter og behandling. Mange eldre har glede av et sykehjemsopphold under trygge og rolige forhold, for å komme seg gradvis til hektene igjen. Målet er at flest mulig skal bli i stand til å bo hjemme.

Langtidsopphold tildeles etter søknad og nøye vurdering av funksjonsnivå. Plassen tildeles fortrinnsvis personer med stort omsorgsbehov, fysisk eller psykisk. Denne oppholdstypen varer så lenge beboeren har behov for det. Det er fullt mulig å bruke tid til å komme seg til hektene og bli skrevet ut av langtidsopphold til egen bolig. Ved lengre opphold kan du benytte egne møbler, med unntak av seng. Dine private eiendeler må du forsikre selv.

Sykehjemmet har 24 enkeltrom og 2 dobbeltrom, alle med egne bad. Det er tilbud om 6 måltider pr. dag, med mulighet for individuell tilpassing.

Renholderne gjør rent på rommene og tilbyr vask og stell av privat tøy.

Korttidsopphold koster 133 kr pr. døgn de første 60 døgn.

Et korttidsopphold tildeles vanligvis for 14 dager, men kan utvides eller være kortere. I samråd med beboer, lege og eventuelt pårørende blir oppholdsbehovet vurdert i forbindelse med inntaksmøter.

Langtidsopphold: Det gjøres en prosentvis beregning av inntekter. Det kan trekkes inn til 75% av folketrygdens grunnbeløp, av inntekt ut over folketrygdens grunnbeløp kan det trekkes inntil 85%.

Betalingen for oppholdet innbefatter blant annet:

Legetilsyn, kost og losji, medisiner, tøyvask, pleie og omsorg, fysioterapi, aktivisering, poliklinisk behandling, tannlegebehandling, bandasjemateriell osv.

Permisjoner: Du kan reise hjem på besøk noen timer eller noen dager hvis du er i stand til det.

Frei sjukeheim ligger litt anonymt og tilbaketrukket på Ørnvika. For mange er det et stort steg å søke om plass ved sykehjemmet. Det kan være greit å gjøre deg kjent med tilbudet. Ta gjerne kontakt med enhetsleder og avtale et besøk. Har du spørsmål om tjeneste-tilbudet er du velkommen til det.

Målsetning for Frei sjukeheim er å gi tilbud om behandling- opptrening- god pleie og omsorg - og god ivaretakelse av personer med høyt omsorgsbehov, herunder aldersdemente.


Søknadsskjema finner du under elektroniske skjema eller ved Kristiansund servicekontor, Langveien 19.

Ansatte Frei sykehjem
Ansatte Frei sykehjem
Navn (e-post)StillingTelefonBilde
Christina Swan Olsen Enhetsleder71575702 / 92833967Bilde
Frei sykehjem sentralbord71575700
Kristine SkogsholAvdelingssykepleier71575700
Avdeling (kveld/helg)71575703
Fant du det du lette etter?